TIME OUT tegen PESTEN

 
Artikel 1 - Organisator

De wedstrijd wordt georganiseerd door Frisbee.Vlaanderen met maatschappelijke zetel te Hefveldstraat 99, 3500 Hasselt.

 

Artikel 2 - Deelnemers

De wedstrijd staat open voor alle teams/trainingsgroepen van aangesloten clubs van de federatie. De verantwoordelijke van de club dient meerderjarig te zijn.

 

Artikel 3 - Deelnamemodaliteiten

De wedstrijd loopt tijdens ‘de Vlaamse week tegen pesten’ van 17-24 februari 2017. Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel door (1) je club te registeren op de TOP-kaart via www.topindesport.be en (2) een Time Out foto te posten op de eventpagina ‘TOP-fotowedstrijd’ via de facebookpagina van de federatie  (3) de hashtag #TOPindesport te vermelden en (4) je teamnaam en clubnaam erbij te plaatsen . Elk lid van een club mag maximaal één foto inzenden.

 

Artikel 4 – De jury

De 10 origineelste foto’s winnen de wedstrijd. Een onafhankelijke jury bestaande uit het bestuur bepalen de winnaars.

 

Artikel 5 – De winnaars

Op 27 februari worden de 10 winnaars bekendgemaakt. De winnaars worden via hun facebookaccount op de hoogte gebracht.

Artikel 6 - Wedstrijdreglement

Door deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met het reglement. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de federatie zijn zonder verhaal. De federatie behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De federatie kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel- , zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de federatie. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de federatie zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van de federatie uit te sluiten.

 

Artikel 7 - Prijzen

Deelnemers aan de wedstrijd maken kans op de eerste discs met het nieuwe logo van de federatie. De prijs is niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.

 

Artikel 8 - Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die de federatie verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De deelnemers hebben toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan de federatie de toestemming tot publicatie van zijn naam, alsook zijn identificatie als deelnemer aan de wedstrijd op de website en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

 

Vragen: info@frisbee.vlaanderen  


 
 

Vlaamse Frisbee awards 2015

De Vlaamse Frisbee Awards zijn in het leven geroepen in 2015. Alle leden krijgen de kans om een unieke stem uit te brengen voor de beste speler/speelster in bepaalde categoriën nl.:

- MVP (most valuable player) - mannelijk

- MVP - vrouwelijk

- Most spirited player

- Most promising junior

- Beste tornooi

Frisbee.Vlaanderen vzw - info@frisbee.vlaanderen.be

Up!