Algemene vergadering Frisbee.Vlaanderen

Frisbee.Vlaanderen is een vzw en is daardoor verplicht jaarlijks een algemene vergadering te houden. Onze doelstelling is echter om daar geen saaie vergadering van te maken maar een moment waarop alle frisbee - geïnteresseerden uitgenodigd worden om mee na te denken over de werking van de federatie. 

Dit is het moment waarop het bestuur rapporteert aan de ploegen waarmee we bezig zijn, waaraan we geld besteden, welke initiatieven we willen opstarten, ... We vragen de aanwezigen ook hun mening (via stemming) over toetredingen tot het bestuur, investeringen, strategiën, ...

De AV wordt afgesloten met een receptie..

De AV wordt opengesteld voor alle geïnteresseerden en stakeholders van de federatie en haar werking.


 

2011

2012

2014

 

2013

2016

2015

 

2017

Huishoudelijk

reglement

Frisbee.Vlaanderen vzw - info@frisbee.vlaanderen.be

Up!